درباره ما

شرکت رایان نگار سپنتا در سال ۱۳۹۰ با همکاری جمعی از متخصصین برتر فناوری اطلاعات فعالیت خود را شروع کرد، ولی فعالیت رسمی شرکت از سال ۱۳۹۴ شروع شد.

بعد از ثبت رسمی شرکت، فعالیت های شرکت توسعه یافت و وارد ابعاد جدیدتری شد.همچنین تیم متخصصین شرکت، کاملتر و توانمندتر شد.

امروز میتوانیم ادعا کنیم که با تکیه بر دانش جمعی متخصصین شرکت که در دپارتمان های مختلف، مشغول به فعالیت هستند، یکی از شرکت های پیشرو در زمینه فناوری اطلاعات هستیم.

قطعا فعالیت های شرکت هر روز شاهد پیشرفت و افزایش کیفیت مستمر خواهد بود. مدیران شرکت از پیشنهادات و انتقادات سازنده استقبال میکنند و خوشحال خواهند شد که با شرکت در ارتباط پویا و مستمر باشید.